Ukrayna’da Eğitim Sistemi

                Son zamanlarda eğitim alanında gerek kurumlarca gerekse de araştırmacıların bireysel olarak yaptığı araştırmalar sonucunda Türkiye’nin dünya başarı sıralamasında gerilemekte olduğu ve öğrencilerin tabi tutulduğu YGS, LYS YKS gibi sınavlardaki başarı ortalamasının da düştüğü görülmektedir.

Sıklıkla değişen eğitim sistemi, müfredatlar öğrencilerin bütünsel bir sürecin parçası olmaktan çıkartmış ve öğrencilerde ciddi adaptasyon sorunları ortaya çıkmaya başlamıştır. Adapte olamayan birçok öğrencinin yaşadığı kopukluk ise eğitim anlamında ciddi sorunlar doğurmuştur.

Günümüzde üniversite eğitimine dair yapılan araştırmalarda birçok öğrencinin verilen eğitimin yeterli olmadığını düşündüğü ve niteliksiz olduğunu düşündüğü ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin en çok şikayet ettiği konu ise ezberci bir eğitim sisteminin varlığı olmuştur. Bilgiyi özümseyerek, özümsenen bilginin kullanılarak içselleştirilmesinin mümkün olmaması, bilginin kalıp bir ezbere dönüşmesine ve belirli bir süre sonra unutulmaya mahkum olmasına sebep olmaktadır.

Bu durum üniversite mezunlarının niteliksiz olmasına yol açarken birçok öğrencinin yetersiz bilgi birikimiyle iş mülakatlarında zorlanmaları anlamına gelmektedir. Bu durumdan memnuniyetsizlik duyan birçok öğrenci için Ukrayna’da eğitim sistemi iyi bir alternatif olabilmektedir.

Türkiye’deki sistemden oldukça farklılık gösteren bu sistem teori ve pratiğin birbiriyle kurduğu güçlü bir ilişki üzerine inşa edilmiş durumda. Öğrenciler öğrendikleri teorik bilgileri uygulama merkezleri aracılığıyla veya güncel hayattaki pratik gelişmeler içerisinde kullanarak kalıcı bilgi edinme ve öğrenme sürecini en iyi şekilde tamamlamış bulunuyor.

Eğitim dili olarak Rusça, Ukraynaca ve İngilizce seçenekleri bulunan Ukrayna’da bir yıl hazırlık eğitimi bulunuyor. Devamlılığın zorunlu olduğu bu hazırlık bölümlerinde öğrenci geri kalan dört yıllık lisans eğitimi boyunca dinleyeceği ders dilinin eğitimini aldığı için eğitim oldukça önem atfediyor. Hazırlık eğitimi ise iki aşamadan oluşuyor. Bu aşamalardan birisi temel dil eğitimi olurken diğeri ise akademik dil eğitimi oluyor. Özelikle akademik dil eğitimi öğrencinin dört yıllık lisans eğitimi boyunca sıklıkla karşı karşıya geleceği akademik terimlere hakim olması ve bu sayede lisans derslerinde anlama gücünün artması anlamına geliyor.

Ukrayna eğitim sistemi sahip olduğu bu dinamik yapı sayesinde öğrenciyi sürekli eğitim sürecinin bir parçası ve öznesi haline getirerek aktif tutmayı amaçlıyor. Eğitim sisteminin en önemli parçasını ise elbette üniversitelerin sahip olduğu güçlü altyapı donanımları ve alanında uzman akademisyenler oluşturuyor. Bütün bu sürecin uygulayıcısı olan uzmanlar öğrencileri en iyi şekilde yönlendirerek başarıya ulaşmalarına yardımcı oluyor. Siz de böyle bir eğitim sistemi içerisinde yer almanın size çok daha faydalı olacağını düşünüyorsanız Ukrayna’da eğitim alabilmek için gerekli başvuruları yapmaya başlayabilirsiniz.

WhatsApp chat