Priştine Üniversitesi

Priştine Üniversitesi

Priştine Üniversitesi
Priştine Üniversitesi 18 Kasım 1969 tarihinde Kosova Sosyalist Özerk Cumhuriyeti Meclisi tarafından kabul edilmesi Üniversitesi Kurulmasına Dair Kanun ile kurulmuştur. Priştine Üniversitesi kurulması Kosova halkının yanı sıra tüm Arnavut ulusu için tarihi bir olaydı. Priştine Üniversitesi Kurucu Meclisi 13 Şubat 1970 tarihinde düzenlenen ve iki gün sonra, 15 Şubat 1970 tarihinde, Meclis toplantısı yapılmış ve bu tarihte Üniversite Günü ilan edildi.
Filozofik, Ekonomik Üniversite içinde, Priştine fakültelerinde temel alanlar şunlardır: Felsefe Fakültesi, Mühendislik ve Tıp Fakültesi, Hukuk ve İktisat Fakültesi Şimdi Priştine Üniversitesi 14 akademik fakülteler ve 3 uygulanır bilimleri fakültelerinde olmak üzere 17 fakülte vardır. Ancak, 9 Temmuz 2004 tarihinde Üniversite Statüsü, yürürlüğe girmesiyle birlikte, öğrenciler ve Eğitim ve lise öğretim Fakültesi personelin hak ve sorumluluklar Eğitim Fakültesine nakledildi.
Priştine Üniversitesi aşağıdaki akademik birimler bulunur:
1. Tıp Fakültesi
Genel tıp
Diş hekimliği
Eczacılık
Fizyoterapi
Hemşirelik
2. Hukuk Fakültesi
Genel Hukuk
3. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Mimarlık
4.Felsefe Fakültesi
Felsefe Bölümü
Tarih Bölümü
Siyaset Bilimi Bölümü
Sosyoloji Bölümü
Psikoloji Bölümü
Pedagoji Bölümü
a) Genel Eğitim Yönetmenliği
b) Sosyal Pedagoji Yönetme
Etnoloji ve Kültürel Antropoloji Bölümü
5. Matematik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Coğrafya
6. Filoloji Fakültesi
1. İngilizce dil
2. İngiliz Dili ve Edebiyatı
3. İngiliz Dili ve Edebiyatı
4. Alman Dili ve Edebiyatı
5. Fransız Dili ve Edebiyatı
6. Oryantal
7. Türk Dili ve Edebiyatı
8. Gazetecilik
9. Genel ve Karşılaştırmalı Edebiyat

5. İktisat Fakültesi

Finans, Bankacılık ve Muhasebe
Yönetim ve Bilişim
Marketing Pazarlama
Ekonomi bilimi
Muhasebe
6. Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi
1. Bilgisayar Mühendisliği
2. Telekomünikasyon
3. Elektronik
4. Otomasyon
5. Güç Sistemleri
6. Endüstriyel Güç
7. Makina Fakültesi
Üretim ve otomasyon
Termoteknik
İnşaat ve tasarım
Trafik
8. Sanatları Fakültesi
Güzel Sanatlar Bölümü
Müzik Sanat Şube
Dram Sanatları Bölümü
9.Ziraat Fakültesi
Veterinerlik
Agroekonomi
Hayvancılıkta Biyoteknoloji
Perimtari
Bitki koruma
Fidancılık
10.Yerbilimleri ve Teknoloji Fakültesi
Madencilik
Jeoloji
Malzeme ve Metalurji
Teknoloji
11.Spor Bilimleri Fakültesi
1. Fizik Beden eğitimi
2. Spor
12.Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Programı
İlköğretim Programı
İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı
İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı
Biyoloji-Kimya Programı
Fizik-Kimya Programı
Matematik-Enformatik Programı
Bilgisayar Teknolojisi Programı
Tarih ve Yurttaşlık Eğitimi Programı
Coğrafya Programı
13. Uygulamalı Bilimler Fakültesi,
1. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
2. Sanayi Makineleri Bölümü
Marmara Yurtdışı Eğitim İle Beş Yıldızlı Danışmanlık Hizmeti….
WhatsApp chat