Glukhovsky Devlet Pedagoji Üniversitesi

Glukhovsky Devlet Pedagoji Üniversitesi, bilimsel ve pedagojik çalışanlardan oluşan bir ekip tarafından sürdürülen ve geliştirilen bilimsel gelenekler oluşturmuştur. Bilgisayarlar, eğitimsel ve bilimsel çalışmaların uygulamasına yaygın olarak tanıtılmaktadır. Üniversitenin hemen hemen tüm bölümleri modern PEOM ile donatılmıştır.

Bugün, Glukhovsky Devlet Pedagoji Üniversitesi üçüncü akreditasyon seviyesine sahiptir. Yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da öğrencileri kontenjanları dahilinde kabul eden Glukhovsky Devlet Pedagoji Üniversitesi görevleri arasında en önemlisi kişiliğin canlanma, politik ve ekonomik egemenliğin korunması, yüksek misyon uygulamasına hazırlık, kişiliğin oluşturulması, eğitimli, zeki ve yaratıcı bir kişi bağlamında kişiliğin manevi ve profesyonel oluşumudur.

Üniversitede verilen eğitim programları kendi arasında bölümlere ayrılmıştır. Bu bölümleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Ön Lisans Eğitim Programı
 • Lisans Eğitim Programı
 • Yüksek Lisans eğitim Programı
 • Master veya Doktora Eğitim Programı
 • Uzaktan Açık Eğitim Programı

Glukhovsky Devlet Pedagoji Üniversitesi hakkında; kayıt, başvuru şartları, denklik, eğitim sistemi, konaklama, yurt imkanları ve sunulan avantajlar gibi akla gelebilecek her konuda en güncel bilgiyi almak için Marmara Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ile iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Marmara Yurt dışı Eğitim Danışmanlığı; yurt dışı üniversite eğitimi konusunda ülkemizde yetkili temsilci olarak görev yapmakta olup; yurt dışında alacağınız üniversite eğitimi süresince yanınızda danışman olarak hizmet vermeye devam edecektir.

 

Glukhovsky Devlet Pedagoji Üniversitesi Bölümleri

Glukhovsky Devlet Pedagoji Üniversitesi kapsamında yer alan bölümleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Pedagoji
 • Fiziksel ve teknik
 • Filoloji;
 • Doğal tarih
 • Sosyoloji ve Psikoloji

Başvuru ve Kayıt

 

Glukhovsky Devlet Pedagoji Üniversitesi başvuru ve ayıt için gerekli olan belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Lise ya da dengi kabul edilen bir meslek lisesinden alınan lise diploması
 • Mezun olduğunuz lise ya da dengi kabul edilen meslek okullarından alacağınız bütün senelere ait ders notları ( transkript)
 • Yüksek öğrenim görme hakkınızın olduğuna dair belge
 • Sağlık raporu
 • Öğrenim görmek isteyen öğrenci eğer on sekiz yaşından küçük ise ailesi tarafından verilen noter tasdikli muafakatname
 • Noter tasdikli taahhütname
 • Pasaport
 • Altı adet biyometrik fotoğraf
WhatsApp chat