Gerekli Evraklar

Gerekli Evraklar

LİSE DİPLOMASI
Lise Diploması Aslı ve Noterden tasdikli suret,vilayet makamından apostilli.
LİSE DİPLOMASI örneği için tıklayınız.

TRANSKRIPT
Lise Not Dökümü 1,2,3,4 Dönemi Yıl Sonu notlarını gösteren belge vilayet makamından apostilli..( Noter Onaylı olmayacak.)
TRANSKRIPT örneği için tıklayınız.

SAĞLIK RAPORU
Devlet hastanelerinden veya Aile hekimliğinden alınan,Sağlık müdürlüğü onaylı resimli ve vilayet makamından apostilli.( Tek Dr.Yeterli imzası yeterli ) ( Noter Onaylı olmayacak.)
SAĞLIK RAPORU örneği için tıklayınız.

ELİZA TESTİ
Devlet hastanelerinden sağlık müdürlüğü onaylı resimli ve vilayet makamından apostilli.( Noter Onaylı olmayacak.)

DOĞUM BELGESİ FORMÜL
Nüfus müdürlüğünden alınacak. Vilayet makamından apostilli…( Noter Onaylı olmayacak.)

DOĞUM BELGESİ FORMÜL A örneği için tıklayınız.

FOTOGRAF
7 Adet vesikalık resim arka zemini beyaz olması gerekir.
FOTOGRAF örneği için tıklayınız.

PASAPORT SURETİ
Yeni pasaportların sadece resim olan sayfanın fotokopisi ( Apostile gerek yoktur. Pasaportunuzun bitiş süresi en az 5 senelik olması önerilir.)
PASAPORT SURETİ örneği için tıklayınız.

 

 

WhatsApp chat