Avrupa’da Doktora Fırsatı

Avrupa’da Doktora Fırsatı


Avrupa’da Doktora Fırsatı !
Doktora Programlarımız:
SİYASİ BÖLÜMLER
Konular :

Siyasi bilimi
 PSİKOLOJİ

Konular:
Genel Psikoloji

Eğitimsel ve Gelişme Psikolojisi

 HUKUK

Konular :

İdari Hukuk ve İdari Prosedür


Adli Hukuk
Anayasa hukuku

Medeni ve Aile Hukuku
Adli Bilim

Uluslararası Hukuk ve İlişkiler
KriminolojiİDARİ VE YÖNETİM
Konular :
Sosyal Yönetim
Sanayi Organizasyonu ve Yönetimi
Malzeme Üretimi Alanı Dışında Organizasyon ve Yönetim


EKONOMİ

Konular :

Siyasi ekonomi

Global Liderlik ve Uluslararasi Ekonomik İlişkiler
Sanayide Ekonomi ve Yönetim

MİMARLIK, İNŞAAT VE JEOLOJİ


Konular :
Mimarlık

Sanat, Iç Mimarlık ve Mimari Tasarım Sentezi

Bina ve Tesislerin Mimarisi
Teritoryel, Kentsel ve Peyzaj Planlama
Bina Yapısı

İnşaat Malzemeleri, Ürünleri ve Teknolojisi

İş Güvenliği ve Yangın Güvenliği Teknikleri

Malzeme Üretimi Alanı Dışında Organizasyon ve Yönetim

ULUSAL GÜVENLİK

Konular:
Malzeme Üretimi Alanı Dışında Organizasyon ve Yönetim (Milli Güvenlik Çerçevesinde)

MÜZİK VE DANS SANATI

Konular :
Koreografi

Program Hakkında :
Doktora Programları 2 veya 3 yıl arasında değişmektedir. Doktora programı minimum 2 yıl sürmektedir.
 Programın Yıllık Ücreti: 2100 Euro’dur. Eğitim süresi boyunca bir ara ve final sınavı olmak üzere toplamda iki sınav olmaktadır.
 Ara Sınav Ücreti : 300 Euro
Final Sınav Ücreti : 1300 Euro
• Bir Haftalık Doktora Metodoloji Dersi’ne Katılım Zorunludur.
• Herhangi Bir Uluslararası Dil Sertifikası olmayan Katılımcılar İçin 6 aylık İngilizce Hazırlık Dil Eğitimi verilecektir. Hazırlık eğtiminde devam zorunluluğu bulunmamaktadır. Hazırlık Dil Eğitimi Ücreti 2500 Eurodur.
• Seçtiğiniz Konuda 50 Sayfalık Tez Hazırlanmalıdır. Bu 50 Sayfadan İlk 30 Sayfası İlgili Konuyu, Geriye Kalan 20 Sayfa ise Kaynakça Bölümü’ne  Ayrılmalıdır. ( En az 200 Kaynakça Gösterilmelidir.)
• Ulusal veya Yabancı 2-3 Dergide Makale Yayını Gerekir.
• Yazılan Konu İle İlgili En Az 10 Kişiyi Kapsayacak Bir Anket Çalışması Yapılmalıdır.
• Tez Yazıldıktan Sonra Bulgarca’ya Çevrilmelidir. (Eğer Tez İngilizce Yazılacaksa Tercümeye Gerek Yoktur.)

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER :
Master Diploması Noter Onaylı Apostilli Sureti
Sağlık Raporu Apostilli Sureti
Pasaport Fotokopisi
4 Resim (Arka Fonu Beyaz)
Adli Sicil Kaydı Apostilli Sureti
Nüfus Kayıt Örneği Apostilli Sureti